Onder het voorbehoud van mogelijke overheidsmaatregelen in verband met het voorkomen van het verspreiden van het coronavirus heeft het bestuur van de tennishal het voornemen om dit jaar een tennistoernooi te houden in de kerstperiode.

De organisatie ervan berust bij vrijwilligers.

Dit jaar vindt het toernooi plaats van 26 december 2021 tot en met 1 januari 2022.

De prijsuitreiking is op 1 januari 2022. Voor de overige activiteiten adviseren wij onze website in de gaten te houden.

Wij hopen vele oude en nieuwe gezichten te mogen begroeten in ons clubhuis en de tennishal.