Binnen tennissen kan op een veilige wijze in onze tennishal. Het is een ruime hal (circa 2000 m2), de luchtverversing is voldoende en het aantal aanwezige personen (circa 12) is beperkt.
Om veilig te kunnen tennissen, is het belangrijk dat u zelf uw verantwoording neemt. Dat betekent afstand houden, bij klachten (ook lichte) thuisblijven en laten testen, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Dat betekent ook in dat u zich aan de instructies houdt die op het tennispark zijn aangegeven. Alleen als iedereen zich aan de instructies en richtlijnen houdt, kan verdere besmetting van het virus worden voorkomen en kan er verantwoord getennist worden.
Verschillende mensen hebben gevraagd naar de aanwezigheid van aerosolen (kleine druppels) in de hal. Bij de discussie over besmetting door aerosolen gaat het vooral om veel mensen in een te kleine ruimte. Bij de tennishal is dat niet het geval. De kwestie aerosolen is voor het tennissen in de hal dus minder relevant. Of aerosolen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus is volgens het RIVM op dit moment niet bekend.

Of u het veilig vindt om in de hal te tennissen, is aan u. Dat kunnen wij niet voor u bepalen.

Informatie over het tennispark is te vinden op : https://www.ltcdemunnik.nl

Richtlijnen van de KNLTB zijn te vinden op : https://corona.knltb.nl